O namaby Marija Lalevic

Advokatska kancelarija Veselinović (AKV) je osnovana 2009. godine, od strane advokata Nevene Veselinović. Danas naša kancelarija broji dvanaest advokata i tri konsultanta uz veliki broj saradnika, koji zajedno čine tim sa bogatim iskustvom u krivičnom i građanskom pravu.

Pretežna oblast delovanja AKV je usmerena na zastupanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja pravnih lica, kako u svakodnevnom poslovanju kroz pružanje pravnih saveta i sastavljanje pravnih akata, tako i u svim postupcima pred nadležnim organima propisanim zakonodavstvom Republike Srbije.

Pored zastupanja pravnih subjekata u privrednom pravu, AKV se bavi zastupanjem u građanskim i krivičnim postupcima.

Naš cilj je zastupanje stranaka u njihovom najboljem interesu, svim raspoloživim sredstvima na osnovu važećih propisa, a u smeru uspešnog ishoda i ostvarivanja željenih efekata.

Pored advokature, AKV se bavi aktivnostima na polju društvene odgovornosti i humanitarnog rada, u sklopu kojih su i pro bono zastupanje štićenica Sigurne kuće Beograd počev od februara 2016. godine, razna sponzorstva u cilju prikupljanja pomoći namenjene prihvatilištu za nezbrinutu decu, publicistika i organizovanje izložbi sa temom promovisanja zaštite spomenika kulture grada Beograda.

Handcrafted by Bebel

top